روند توسعه خودروهای برقی چهار چرخ

2021-05-22

1. بهره وری منبع انرژی ازچهار چرخ اتومبیل برقی بالاتر از وسایل نقلیه سوختی عادی است. اگرچه کارایی استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق و هیدروژن پایین است ، اما کارایی استفاده از انرژی هسته ای ، انرژی سبز و فناوری کاربرد هیدروژن بیشتر بهبود یافته است.
2. چهار چرخ اتومبیل الکتریکی سازگار با محیط زیست هستند و برق رسانی به وسایل نقلیه منجر به استفاده زیاد از انرژی می شود ، که برای بهبود آلودگی هوا ، بحران انرژی و انتشار دی اکسید کربن بسیار مفید است و پایه و اساس تبلیغ و استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی را ایجاد می کند در آینده.
3.The structure of theچهار چرخ اتومبیل برقی is simple, and the simplified structure will bring about cost reduction, convenient operation and larger interior and exterior beautification space. The electrification of automobiles has greatly reduced parts and components, which means that mass production can be carried out faster and more efficiently with less manpower, space, equipment, and management, and cost savings.
 Four Wheelers Electric Car
  • QR